Kontakty

Manažer:   Zdeňka Hovorková, Martina Nováková


 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MEZI ÚPOU A METUJÍ
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice
IČ: 270 13 391

 

Tel.: 606 636 640 (mobil)
491 490 038 (kancelář)
602 613 506
E-mail:               zdenavysokov@seznam.cz, martamax@seznam.cz

Místní akční skupina Mezi ÚpouMetují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době  38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí MetujeSvazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nacházíblízkosti hranicPolskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad MetujíJaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalicena severovýchodní hranici pak Červený KostelecJaroměř.

Malebné území mikroregionu je přímo ideálním místemrekreaciodpočinku. Turisté zde vyhledávají především celostátně známé lokalityčelevodní nádrží Rozkošnejznámějším turistickým místem východních Čech, Babiččiným údolím. Z území mikroregionu jsou snadno dostupné KrkonošeOrlickéJestřebí hory, což každoročně přiláká velké množství příznivců zimníletní turistikylyžování. Povodí řeky Úpy je v době sjízdnosti hojně navštěvováno vodáky. Na tomto území se nacházejí také mnohé přírodníkrajinářské zajímavosti, např. přírodní rezervace Dubnoptačí rezervacepřehrady Rozkoš.

MAS propaguje myšlenku LEADER v regionu, snaží se iniciovat subjekty ke spoluprácipartnerství na konkrétních projektech. Pracuje na rozvojové strategii, která je zaměřena na Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

 

Přihláška do MAS mezi ÚpouMetují

 

Podmínky pro členství v MAS Mezi ÚpouMetují1.    Členem organizace se může stát bezúhonný občan daného území po dovršení 18 let, fyzická nebo právnická osoba, která trvalý pobyt nebo sídlodaném území nebo tomto území působnost.
2.    Řádné členství vzniká na základě schválení přihlášky programovým výborem sdruženízaplacením členského příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 60 dnů od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno.
3.    Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutární zástupce, nebo osoba, která je pověřena jednat jménem právnické osoby. Toto pověření může být vystaveno na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události (v tom případě musí být před zahájením předána předsedovi). Pověření je součástí přihlášky do sdružení.
4.    Každý zúčastněný individuální členzástupce právnické osoby na valné hromadě 1 hlas.
5.    Členství téže osoby ve více orgánech sdružení je nepřípustné.
 

 

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MEZI ÚPOU A METUJÍ V ROCE 2015 BYLA PODPOŘENA Z GRANTU KHK

KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE RRCR/2015/MAS08-MAS